Συνέδρια – Εκδηλώσεις

Βιωματικό Σεμινάριο (31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020)

“Εκπαίδευση παιδιών και εφήβων προσφύγων σε ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες (αποδοχή της διαφορετικότητας, συνεργασία, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, δεξιότητες φιλίας, δεξιότητες άρνησης , διαχείριση συγκρούσεων, διαχείριση συναισθημάτων, διαχείριση του stress, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, υιοθέτηση στόχων κλπ”

Διοργάνωση: Εργαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαπροσωπικών σχέσεων

Υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ

Εκπαιδευτής: Κούτρας Βασίλης Καθηγητής Αγωγής Υγείας ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1ο Θερινό Σχολείο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (2 - 6 Ιουλίου 2019)

Το Θερινό Σχολείο έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας του Ο.Η.Ε. για την υλοποίηση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως του στόχου 4 για την ποιοτική Εκπαίδευση.

Οι Ομιλητές ήταν καθηγητές και ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού, από Ιδρύματα, Μουσεία και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις.

3ος Κύκλος Ακαδημίας για Γονείς

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Γιώτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ο Τομέας Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνη την Αικατερίνη Σιώμου, Αναπλ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής/Παιδιατρικής Νεφρολογίας, και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μ.Ε.Υ.) με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Τσίτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια, διοργανώθηκαν δίωρες μηνιαίες διαδραστικές συναντήσεις με τίτλο «Από το Α ως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς. Σκοπός των συναντήσεων υπήρξε η προσέγγιση της κοινότητας, η κατανόηση, η αντιμετώπιση και η ενημέρωση κυρίως των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών αγωγής και υγείας καθώς και των φοιτητών σε θέματα Υγείας και Συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας (Νηπιακή, Σχολική και Εφηβική).

2ος Κύκλος Ακαδημίας για Γονείς

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Γιώτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ο Τομέας Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Καθηγητή, και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μ.Ε.Υ.) με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Τσίτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια, διοργανώθηκαν δίωρες μηνιαίες διαδραστικές συναντήσεις με τίτλο «Από το Α ως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς. Σκοπός των συναντήσεων υπήρξε η προσέγγιση της κοινότητας, η κατανόηση, η αντιμετώπιση και η ενημέρωση κυρίως των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών αγωγής και υγείας καθώς και των φοιτητών σε θέματα Υγείας και Συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας (Νηπιακή, Σχολική και Εφηβική).

Ο ρόλος του πατέρα στη σύγχρονη οικογένεια

Εκδήλωση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Ιωαννίνων ‘Σχεδία’, Ιωάννινα, 12 Δεκεμβρίου 2018

1ος Κύκλος Ακαδημίας για Γονείς

Από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Γιώτσα, Αναπλ. Καθηγήτρια, ο Τομέας Υγείας του Παιδιού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Χαλιάσο, Καθηγητή, και η Μονάδα Εφηβικής Υγείας της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μ.Ε.Υ.) με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Άρτεμη Τσίτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια, διοργανώθηκαν δίωρες μηνιαίες διαδραστικές συναντήσεις με τίτλο «Από το Α ως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς. Σκοπός των συναντήσεων υπήρξε η προσέγγιση της κοινότητας, η κατανόηση, η αντιμετώπιση και η ενημέρωση κυρίως των γονέων αλλά και των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών αγωγής και υγείας καθώς και των φοιτητών σε θέματα Υγείας και Συμπεριφοράς σε όλο το φάσμα της παιδικής ηλικίας (Νηπιακή, Σχολική και Εφηβική).

7th ICIAR - International Congress on Interpersonal Acceptance and Rejection (15 - 18 Μαίου 2018)

To 7ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαπροσωπική Αποδοχή – Απόρριψη (7ο ICIAR) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 – 18 Μαΐου 2018 και συγκεκριμένα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Ψυχολογίας.

Η Βία και οι Επιπτώσεις της στη Σύγχρονη Κοινωνία των Παιδιών και των Ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Διεθνής Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο: «Η Βία και οι Επιπτώσεις της στη Σύγχρονη Κοινωνία των Παιδιών και των Ατόμων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων» που πραγματοποιήθηκε στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου 9 & 10 Ιουνίου 2017 από τον Παγχιακό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συνέδριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Human Rights Conference

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: “Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις” που διοργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχολόγων (E.F.P.A.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) Η θεματολογία του Συνεδρίου αντλήθηκε από τον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη σημερινή εποχή από διεπιστημονική και διαπολιτισμική οπτική, στο οποίο έλαβαν μέρος διακεκριμένοι επιστήμονες με σημαντικό έργο από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική, η Ιατρική, η Νομική, η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία καθώς και από διάφορους επιστημονικούς φορείς, μουσεία και οργανισμούς.

Επικοινωνία

Άρτεμις Γιώτσα

Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Email: agiotsa@uoi.gr

Βασίλειος Κούτρας

Καθηγητής Αγωγής Υγείας
Email: vkoutras@uoi.gr